Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Inż. Urszula Narkiewicz-portretprof. Urszula Narkiewicz - kierownik projektu 


 Prof. dr hab. Inż. Urszula Narkiewicz


Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska


Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul.
Pułaskiego 10
70-322 Szczecin
tel. +48 091 449 47 30
fax. +48 091 449 46 86
mail  Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl