Fundusze norweskie

http://www.eeagrants.org/https://data.eeagrants.org/ ,
www.eog.gov.pl  Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
  W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
  Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.
  Priorytety na ten okres to:
 #1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.